VISPAS

<
De diverse vispassen zijn binnenkort online te verkrijgen en tot dan via :
 
Dhr. W. Teuben
Tel. 0597-541059
 
Nieuwe leden moeten de volledige contributie meteen voldoen en ontvangen dan een voorlopig bewijs van lidmaatschap, die direct te gebruiken is als geldig bewijs. Als er geen sprake is van royement of schorsing bij een andere vereniging, dan wordt binnen 4 weken de vispas naar u toegestuurd. De federatie berekent € 2,50 aan administratiekosten voor elke nieuwe inschrijving.
PRIJZEN NIEUWE LEDEN H.S.V. WEDDE 2015 :
Vanaf 14 jaar vispas € 30,50
Jeugdleden t/m 13 jaar vispas € 15,55
Extra hengel 25,00 
Nacht vispas € 10,00
Sublid € 10,80
Weekvergunning € 17,50
Dagvergunning € 5,00
 

Opzeggingen van Het Visblad of de vispas moeten voor 15 september schriftelijk bij de secretaris worden gemeld. Helaas komt het nog weleens voor dat men zich niet aan de opzegdatum houdt. Met als gevolg dat de geweigerde vispassen naar de federatie worden teruggestuurd met de vermelding royeren. Opheffen van het royement kost € 7,00.

Kosten:
Peurvergunning :          € 15,00
Viskaart Groningen :    €   2,75
Het visblad :                  €   7,30 (voor leden)
De contributie van H.S.V. Wedde bedraagt € 5,00  
DEZE PRIJZEN GELDEN VOOR BESTAANDE LEDEN IN 2015.
Vanaf 14 jaar, VISPAS
* 2 hengels
* Alle aassoorten
* Landelijke lijst van viswateren, federatieve lijst en verenigings lijst
* Verenigingscontributie + federatieve afdracht
* Totaal € 30,50
Jeugdleden t/m 13 jaar, JEUGD VISPAS
* 2 hengels
* Alle aassoorten
* Landelijke lijst van viswateren, federatieve lijst en verenigings lijst
* Verenigingscontributie + federatieve afdracht
* Totaal € 15,55
Extra vispas indien je lid wordt van een 2e of 3e vereniging.
Aangewezen aassoorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, worm, steurkrab, insecten, insectenlarven en nabootsingen daarvan, niet groter dan 2,5 cm.
Kleine lijst van wateren is vergelijkbaar met huidige "openbare vaarwateren".